Details for a source

Sources > Source
title Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008. Redovisning av Energimarknadsinspektionens årliga granskning av lokalnätsföretagens avgifter
shorter title Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008.
document number EI R2009:14
release year 2009
link http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202009/EI_R2009_14.pdf
place Bilaga 1 Ordlista, s. 53–56
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 21
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen
writer Cia Sjöberg, Jerker Sidén och Sanela Cehic