Details for a source

Sources > Source
title Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet. Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering?
shorter title Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet
document number EI R2009:11
release year 2009
link http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202009/EI_R2009_11.pdf
place s. 18, 21
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen
writer Henrik Gåverud och Jens Lundgren