Details for a source

Sources > Source
title -
shorter title Effektfrågan
document number EI R2008:15
release year 2008
link http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202008/EI_R2008_15.pdf
place 2.3 Definition av marknadslösning, s. 12
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen
writer Henrik Gåverud