Details for a source

Sources > Source
title Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000–2005
link http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202006/Elnatsbranschens_ekonmiska_nyckeltal_2000_till_2004_ER_2006_05.pdf
place Bilaga 1 Ordlista, s. 39–40
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen