Details for a source

Sources > Source
title Utveckling av nättariffer 1 januari 1997–1 januari 2008
link http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202008/Utvecklingen_av_nattariffer_rapport_1_januari_1997_1_januari_2008.pdf
place Bilaga 1 - Förklaring av begrepp och termer, s. 29–30
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen
writer Daniel Torstensson, Bengt Gustavsson och Thomas Westergaard