Details for a source

Sources > Source
title Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten
superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling
document number EIFS 2010:5
release year 2010
link https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/Upph%C3%A4vda%20f%C3%B6reskrifter/EIFS_2010_5.pdf
place 2 kap. Definitioner
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen