Details for a source

Sources > Source
title Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare
superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling
document number EIFS 2011:5
release year 2011
link http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/Upph%C3%A4vda%20f%C3%B6reskrifter/EIFS_2011_5.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen