Details for a source

Sources > Source
title Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:4) om ursprungsmärkning av el
superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling
document number EIFS 2012:1
release year 2012
link http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/Upph%C3%A4vda%20f%C3%B6reskrifter/EIFS%202011_4_EIFS_2012_1_andrat_namn.pdf
place 2 kap. Definitioner
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen