Details for a source

Sources > Source
title Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar
superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling
document number EIFS 2008:1
release year 2008
link http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/Upph%C3%A4vda%20f%C3%B6reskrifter/EIFS_2008_1.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-08-29
number of terminological entries 25
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen