Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1984:3 t.o.m. SFS 2006:648
shorter title Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1984:3
release year 1984
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1984:3
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Miljödepartementet