Details for a source

Sources > Source
title Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie
shorter title Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar
document number Rapport U2011:18
release year 2011
link http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2011/U2011-18.pdf
place Definitioner och förkortningar, s. 3
posted/latest change 2012-08-06
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Avfall Sverige