Details for a source

Sources > Source
title Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik
shorter title Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall
document number Rapport U2011:04
release year 2009
link http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2011/U2011-04.pdf
place 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2
posted/latest change 2012-08-06
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Avfall Sverige