Details for a source

Sources > Source
title Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar
superior title Excerpter ur Departementsserien (Ds)
document number Ds 2002 21
release year 2002
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/ds-2002-21-_GQB421/
place Ordlista, s. 201–204; 1.1 Begreppet avreglering, s. 12
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 26
 
publisher
organisation Finansdepartementet/ESO