Details for a source

Sources > Source
title Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval. Bilaga 8 till Långtidsutredningen 2008
shorter title Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval
document number SOU 2008:69
release year 2008
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2004-13-d1_GSB313/
place Faktaruta 1.1 Ordlista i bokstavsordning
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 23
 
publisher
organisation Finansdepartementet/Långtidsutredningen