Details for a source

Sources > Source
title En utvecklad havsmiljöförvaltning
document number SOU 2008:48
release year 2008
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/En-utvecklad-havsmiljoforvaltn_GWB348/
place Bilaga 10, Ordlista. , s. 600
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Miljödepartementet/Havsmiljöutredningen