Details for a source

Sources > Source
title Tillräcklig flygplatskapacitet för Stockholm – Mälardalsregionen
shorter title Tillräcklig flygplatskapacitet för Stockholm
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2003:33
release year 2003
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/55/ad672d77.pdf
place Bilaga 6, Ordlista Flygplatskapacitet
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 31
 
publisher
organisation Näringsdepartementet