Details for a source

Sources > Source
title Kännande varelser eller okänsliga varor? Bilagedel till Djurtransportutredningens betänkande
shorter title Kännande varelser eller okänsliga varor?
document number SOU 2003:6
release year 2003
link http://www.regeringen.se/contentassets/aebba63c53624d3294d61167de11be07/bilagor-1-9-kannande-varelser-eller-okansliga-varor
place Bilaga 9, Några begreppsförklaringar, s. 55–57
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Landsbygdsdepartementet