Details for a source

Sources > Source
title Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas. Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling
shorter title Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas
document number SOU 2010:40
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Cirkular-migration-och-utveckl_GYB340/
place Begreppsförklaringar, s. 13–18
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 43
 
publisher
organisation Justitiedepartementet/Kommittén för cirkulär migration och utveckling (CiMU)