Details for a source

Sources > Source
title IT-infrastruktur för stad och land
document number SOU 2000:111
release year 2000
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/13/9a0d66b3.pdf
place Ordförklaringar och förkortningar, s. 155–160
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 55
 
publisher
organisation Näringsdepartementet/Bredbandsutredningen