Details for a source

Sources > Source
title Bredbandsnät i hela landet – Statens infrastruktur som resurs
document number SOU 2003:78
release year 2003
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/88/95378dc6.pdf
place Ordförklaringar och förkortningar, s. 9–10
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Näringsdepartementet