Details for a source

Sources > Source
title Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
document number SOU 2005:33
release year 2005
link http://regeringen.se/content/1/c6/04/28/30/abae4a60.pdf
place Förkortningar och ordförklaringar, s. 15–20
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Näringsdepartementet