Details for a source

Sources > Source
title Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten
document number SOU 2009:50
release year 2009
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Nytt-pensionssystem-for-den-st_GXB350/
place Ordförklaringar
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 37
 
publisher
organisation Finansdepartementet