Details for a source

Sources > Source
title Folkomröstningar i Europa – rättslig reglering och förekomst av folkomröstningar i 32 europeiska stater
shorter title Folkomröstningar i Europa
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2007:94
release year 2007
link http://www.regeringen.se/contentassets/44dacb0dc3d44256859e40780df52847/vattenverksamhet-hela-dokumentet-sou-200942
place 2.1 Ordlista, s. 11–12
posted/latest change 2012-07-17
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Justitiedepartementet/Grundlagsutredningen