Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1987:259 t.o.m. SFS 2007:1241
shorter title Jaktlag (1987:259)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1987:259
release year 1987
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:259
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet