Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning Titel.kortform Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning Titel.dokumentnr BFNAR 2012:1
superior title Bokföringsnämndens allmänna råd
release year 2012
link http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar12-1.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-07-02
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden