Details for a source

Sources > Source
title Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud
superior title Excerpter ur Bolagsverkets föreskrifter
document number BOLFS 2012:1
release year 2012
link http://www.bolagsverket.se/patentombud/dokument/bolfs_2012_1.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-07-02
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Patentombudsnämnden
former publisher
organisation Bolagsverket