Details for a source

Sources > Source
title Lag om vissa försvarsmaktsanställningar
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2012:332
release year 2012
link http://62.95.69.3/SFSdoc/12/120332.PDF
place Definitioner 6 §, s. 2
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-07-02
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet