Details for a source

Sources > Source
title Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården
document number Svensk läkemedelsstandard 2012.1
release year 2012
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/SLS/SLS_2012.0/Tillverkning%20och%20hantering%20av%20hemodilaysv%C3%A4tskor%20och%20hemofiltrationsv%C3%A4tskor%20inom%20sjukv%C3%A5rden.pdf
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Läkemedelsverket