Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2011:19
release year 2011
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_19.pdf
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 20
 
publisher
organisation Läkemedelsverket