Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2011:14
release year 2011
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_14.pdf
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 24
 
publisher
organisation Läkemedelsverket