Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1988:1385 t.o.m. SFS 2008:239
shorter title Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1988:1385
release year 1988
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:1385
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet BE