Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2009:5
release year 2009
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-5.pdf
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Läkemedelsverket