Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2008:12
release year 2008
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2008-12.pdf?epslanguage=en
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Läkemedelsverket