Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8) för godkännande av parallellimporterade läkemedel för försäljning
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2006:9
release year 2006
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2006-9.pdf?epslanguage=en
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Läkemedelsverket