Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk (LVFS 2003:6)
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2006:1
release year 2006
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2006-1.pdf?epslanguage=en
secretariat comment Upphävd och ersatt genom LVFS 2011:19.
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Läkemedelsverket