Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2005:11
release year 2005
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2005-11.pdf?epslanguage=en
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Läkemedelsverket