Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2004:10
release year 2004
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2004-10.pdf?epslanguage=en
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Läkemedelsverket