Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2002:6
release year 2002
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Läkemedelsverket