Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2001:7
release year 2001
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2001-7.pdf?epslanguage=en
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Läkemedelsverket