Details for a source

Sources > Source
title Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontroll av tillverkningssatser avseende vacciner och blodprodukter för humant bruk innan frisläppande på den svenska marknaden
superior title Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
document number LVFS 2000:3
release year 2000
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2000-3.pdf
posted/latest change 2012-06-28
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Läkemedelsverket