Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1988:1614
shorter title Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1988:1614
release year 1988
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:1614
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet S4