Details for a source

Sources > Source
title Nanoteknik – stora risker med små partiklar? En kunskapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och miljö, samt förslag till hur identifierade kunskapsluckor bör åtgärdas
shorter title Nanoteknik – stora risker med små partiklar?
document number Rapport Nr 6/07
release year 2007
link https://www.kemi.se/global/rapporter/2007/rapport-6-07-nanoteknik.pdf
place Ordlista, s. 72–75
posted/latest change 2012-06-08
number of terminological entries 33
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen