Details for a source

Sources > Source
title Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial – redovisning från ett regeringsuppdrag
document number Rapport Nr 2/07
release year 2007
link https://www.kemi.se/global/rapporter/2007/rapport-2-07-byggmaterial.pdf
place Definitioner, s. 100—101
posted/latest change 2012-06-08
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen