Details for a source

Sources > Source
title Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition. Rapport från ett regeringsuppdrag
shorter title Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition
document number Rapport Nr 4/08
release year 2008
link https://www.kemi.se/global/rapporter/2008/rapport-4-08-ekonomiska-styrmedel-for-bly-i-ammunition.pdf
place Ekonomisk ordlista, s. 97
posted/latest change 2012-06-08
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen