Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1989:686
shorter title Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1989:686
release year 1989
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1989:686
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet S4