Details for a source

Sources > Source
title Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk. Förutsättningar och konsekvenser – rapport från ett regeringsuppdrag
shorter title Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk
document number Rapport Nr 4/10
release year 2010
link http://www3.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4_10.pdf
place Bilaga 3 Ordlista med definitioner av centrala begrepp som förekommer i rapporten, s. 52
posted/latest change 2012-06-08
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen