Details for a source

Sources > Source
title Kemikalier i varor. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen
shorter title Kemikalier i varor
document number Rapport Nr 3/11
release year 2011
link https://www.kemi.se/global/rapporter/2011/rapport-3-11-kemikalier-i-varor.pdf
place 6 Ordlista, s. 83–84
posted/latest change 2012-06-08
number of terminological entries 23
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen