Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1990:409
shorter title Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1990:409
release year 1990
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:409
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L1