Details for a source

Sources > Source
title Svensk författningssamling 1990:524 t.o.m. SFS 2007:1356
shorter title Presstödsförordning (1990:524)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1990:524
release year 1990
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:524
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Kulturdepartementet