Details for a source

Sources > Source
title Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning. Betänkande av Ägarutredningen
shorter title Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2012:14
release year 2012
link http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/84/39/279b8150.pdf
place Ordlista ,bilaga 7, s. 395–397
posted/latest change 2012-03-17
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Ägarutredningen